want to change the world there’s nothing to it

v6in nyyd kinnitada, et austraalia on p2riselt ka olemas. v2hemalt sydney.

hosteliperemees suutis esimese minuti jooksul 2ra 8elda nii “g’day” (kell oli seitse hommikul!) kui “no worries”, nii et v6ib vist nentida, et k6ik l2heb t2iesti plaanip2raselt.